Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) is ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL GEWORDEN

Vanaf 2020

Theaterschool 'de Ambitie'

Het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) is verheugd te melden dat Theaterschool ‘de Ambitie’ succesvol is gestart onder de vleugels van de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ). Als gevolg van de bezuinigingen door de provincie, het schrappen van de professionele ondersteuning van Scoop (ZB) en het stopzetten van de structurele subsidie is het ZCA helaas genoodzaakt na 30 jaar(!) te stoppen met theaterschool ‘de Ambitie’. 

Een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering is scholing door professionele docenten. Het ZCA heeft destijds bewust gekozen voor de opzet van Theaterschool De Ambitie in nauwe samenwerking met Scoop. De Ambitie wil volwassenen opleiden in het vak van toneelspelen.Daartoe is een stevig en gevarieerd aanbod ontwikkeld, dat recht doet aan de eisen en verlangens van de cursisten én aan het niveau dat een theatervoorziening als deze in de provincie behoort te hebben.

Zonder die professionele ondersteuning en de jaarlijkse provinciale subsidie is het niet mogelijk deze 2-jarige opleiding in de huidige vorm en tegen de zeer toegankelijke tarieven te kunnen blijven aanbieden. Om toch toneelcursussen met vergelijkbare inhoud voor volwassenen in de praktijk mogelijk te houden, heeft het ZCA contact gezocht met de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) met het verzoek te bezien of de opleiding van ‘de Ambitie’ aan het cursuspakket van de JTSZ kon worden toegevoegd. De JTSZ heeft de mogelijkheden bekeken en berekend. De uitkomst is dat het aanbod daar inderdaad kan worden toegevoegd.
Wilt u zich opgeven voor de cursus, de brochure of het aanmeldingsformulier ontvangen voor het seizoen 2020/2021?  - > www.jtsz.nl