ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL

(voorheen Zeeuws Centrum voor Amateurtheater - ZCA)

=======================================================================

Programma Zeeuws Éénakterfestival 2023 - Middelburgs Minitheater


Vrijdag 12 mei
19.30 uur: Opening
19.35 uur: “Weg?!”; Toneelvereniging Heer Hendrik
20.00 uur: ‘Een Program’; Theatergroep Zierik
20.40 uur: nabespreking door jury
21.00 uur: pauze
21.20 uur: ‘Dit is géén theater!’; Zeeuwse Komedie
22.00 uur: changement
22.05 uur: ‘Fake’; Jeugdtheaterschool Zeeland
22.15 uur: nabespreking door jury
22.35 uur: nazit

Zaterdag 13 mei
20.00 uur: Opening
20.05 uur: ‘Puntgaaf’; Toneelvereniging Pauze
20.30 uur: changement
20.35 uur: ‘Liederen zonder punt’; Jeffrey Limburg
20.45 uur: nabespreking door jury
21.05 uur: pauze
21.25 uur: ‘Waar het vlakke land gaat plooien’; TheateR TzT
22.15 uur: changement
22.20 uur: ‘Spaarzaam Gelachen’; Improvisatiegroep ‘Matig Genoten’
22.35 uur: changement
22.40 uur: ‘Dans van de Suikerboonfeeën (Dance of the sugar plum fairies)’; Het Middelburgs Theater
22.55 uur: nabespreking jury
23.15 uur: nazit

De prijs per dagdeel bedraagt € 7,50 per persoon. Kaarten kunnen online worden besteld (en direct via iDEAL betaald) via https://zeeuwseenakterfestival.stager.nl/web/tickets

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2023


Als Stichting Zeeuws Eenakterfestival (ZE) willen we dit fijne toneelevenement na die moeilijke coronaperiode weer nieuw leven inblazen dit jaar.


De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet: Er zijn afspraken gemaakt met het bestuur van het Middelburgs Minitheater om het Eenakterfestival op vrijdagavond 12 en zaterdagmiddag en -avond 13 mei 2023 daar te houden. Dat is de plek waar dit festival tientallen jaren geleden ook begon. Destijds op bescheiden wijze en bestaande uit slechts één dagdeel.


Bescheidenheid past ons ook nu: De koepelorganisatie Zeeuws Centrum van het Amateurtheater is weg bezuinigd, enkele mooie kleine theaters zijn ter ziele gegaan, de financiële armslag heeft een beperkter bereik. Maar gebleven is: de geestdrift om binnen het amateurtoneel mooie voorstellingen te maken en de toeschouwers én elkaar te blijven verrassen. Het Zeeuws Éénakterfestival biedt daar een perfecte gelegenheid voor.


Het Minitheater aan de Verwerijstraat 53 in Middelburg kan ons daarvoor een warm bad bieden. Het woord ‘mini’ geldt als ‘geuzennaam’ zo is in het bestaan van dit theater wel gebleken, maar ‘mini’ vergt beslist ook inventiviteit. Zo moeten er duidelijke richtlijnen gelden voor het gebruik van kleedkamers, beperkte mogelijkheden voor decor en opslag daarvan en verdeling van de maximale capaciteit van de zaal.


Wat dit laatste betreft: Per dagdeel wordt in de eerste plaats rekening gehouden met cast en crew van de groepen die dan optreden. Het overige aantal plaatsen zal beschikbaar zijn voor de verkoop aan belangstellende bezoekers. Dat aantal zal dus per dagdeel verschillen en vandaar het besluit dit keer geen passe-partout voor het gehele festival te laten gelden. Begin april wordt bekend gemaakt op welke wijze de kaarten per dagdeel vooraf gereserveerd kunnen worden. Eventuele kaarten welke daarna nog beschikbaar zijn worden aan de kassa bij het theater verkocht.


Veel zaken van voorheen zijn ook gebleven. Zo streven we als Stichting ZE naar een breed deelnemersveld, bij voorkeur met groepen uit elke Zeeuwse regio en vooral met voorstellingen die met veel toewijding zijn gemaakt. De eerste stappen voor het Éénakterfestival 2023 zijn gezet, de volgende stap is nu aan het amateurtoneelveld zelf. Wij zijn benieuwd naar het enthousiasme om mee te doen en zien de aanmeldingen van voorstellingen met belangstelling tegemoet.


Ook dit jaar zullen er weer nabesprekingen zijn met enkele professionele deskundigen uit het veld. Zij krijgen ruim de gelegenheid hun visie te geven over meerdere aspecten van de voorstelling en eventueel adviezen te verstrekken.


De aanmeldingsformulieren voor deelname dienen uiterlijk 1 april 2023 (geen grap) digitaal binnen te zijn, voor het aanmeldingsformulier en meer informatie mail naar: info@zeeuwseenakterfestival.nl

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2022

Hoewel we weer aan de vooravond staan van versoepelingen van de corona-beperkingen, vinden wij de situatie nog te onzeker om momenteel weer de organisatie van een Zeeuws Eenakterfestival op te starten.

Door ervaring wijs geworden met hoopvol doorschuiven en dan toch weer moeten annuleren, kiezen wij dit keer voor voorzichtigheid. Daarom hebben wij besloten in 2022 geen Zeeuws Eenakterfestival te houden. Dit besluit wordt mede ingegeven door het besef dat bij de meeste toneelverenigingen en -groepen in de provincie plannen op de plank zijn blijven liggen. Plannen waarvoor al geruime tijd geleden afspraken zijn gemaakt en verlangend naar wordt uitgekeken om ze te gaan realiseren.

Wij wensen al onze toneelvrienden van harte toe dat dit de komende maanden allemaal ook echt kan gaan gebeuren. Dat we elkaar bij talrijke voorstellingen zullen ontmoeten. Dat we weer onbekommerd kunnen genieten van onze mooie hobby.

Dan hopen we tegen het einde van dit jaar weer vol goede moed vooruit te kunnen kijken naar 2023. Om dan in het voorjaar eindelijk weer een volwaardig Zeeuws Eenakterfestival te kunnen houden.

 ===============================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021

Helaas wordt het aankomende Zeeuws Eenakterfestival 2021, in het weekend van 24 en 25 september, geannuleerd.

Dit besluit is weloverwogen genomen en de werkgroep heeft uiteindelijk geconcludeerd dat er momenteel geen volwaardig festival kan worden neergezet.

We hadden veel zin in om een prachtig festival voor de deelnemers en publiek als opening van het theaterseizoen te realiseren, maar spijtig genoeg hebben we moeten beslissen om voortijdig het festival niet te laten doorgaan.

Dit betekent dat het Zeeuws Eenakterfestival opnieuw wordt doorgeschoven, we hopen dat in het voorjaar van 2022, na 2 jaar van afwezigheid, het dan wel weer gaat lukken. De data hiervoor zullen we binnenkort bekend maken
.

=======================================================================

Zeeuws Eenakterfestival 2021

Vanuit een niet te stuiten verlangen het amateurtheater in Zeeland weer live met elkaar te kunnen beleven, hebben wij als Stichting Zeeuws Eenakterfestival besloten het initiatief te nemen om op vrijdag 24 én zaterdag 25 september het ZEEUWS EENAKTERFESTIVAL 2021 te houden.

Natuurlijk doen we dit wel met een grote slag om de arm en onder voorbehoud van de dan nog eventueel geldende coronabeperkingen. Maar als we nu niet alvast wat aanslingeren, gebeurt er ook niks. Daarom hebben we besloten voorlopig een hoopvolle stip op een redelijk nabije horizon te zetten.

Wellicht geeft het een impuls weer eens te denken aan de producties die jullie vorig jaar graag wilden opvoeren tijdens het Zeeuws Eenakterfestival of begint er plotseling wat op te borrelen voor een nieuwe éénakter. Op dit moment is er uiteraard nog veel onzekerheid, maar mocht er straks daadwerkelijk versoepeling uit de lockdown komen dan zijn we er klaar voor.

In de tweede helft van juni zullen we jullie nader informeren over hoe de plannen er dan voor staan. Voor nu wensen we jullie een mooie, beloftevolle lente vol toneelkriebels toe. Blijf gezond en tot ziens in het theater.

=======================================================================

Stichting Zeeuws Eenakterfestival

De vereniging Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) is inmiddels omgezet naar stichting Zeeuws Eenakterfestival. Een lange periode van wikken en wegen, intern in het bestuur en via diverse algemene ledenvergaderingen is in 2018 het traject ingezet om te komen tot deze omvorming. Dit is namelijk niet  van de 1 op de andere dag zomaar even aangepast. 

We hebben binnen het bestuur er uitvoerig over gehad, de situatie van het ZCA met betrekking tot haar doelstelling en het Zeeuwse amateurtheater. Wat kunnen we en wat zijn de wensen. Duidelijk bleek dat de rol van het ZCA veranderd te zijn. Deels door minimale bestuurscapaciteit, wegvallen van subsidie, de ambitie welke bij de jtsz is ondergebracht en minder behoefte vanuit het veld. Het Eenakterfestival is wel al sinds jaar en dag een vaste waarde. Omdat we tot de conclusie kwamen dat dit behouden dient te blijven, hebben we hier volledig op ingezet. 

Hiervoor zijn we gaan oriënteren bij de notaris (welke ons al eerder heeft begeleid in het wijzigen van de statuten), her en der in het veld eens een balletje opgegooid want men hiervan vindt en uiteraard via onze leden. Uiteindelijk na aardig wat voorwerk kwam in februari 2019 de beslissing en akkoord via de algemene ledenvergadering om het traject door te zetten. 

En in 2020 is het dan zover dat we stichting Zeeuws Eenakterfestival zijn geworden, dit betekent dat we geen leden meer hebben en ons primair richten op het jaarlijks organiseren van het festival. In 2021 alweer de 34e editie! 

Dit betekent dat het ZCA er niet meer is. Een instituut wat al sinds de jaren 70 actief is geweest binnen het Zeeuwse amateurtheater. In vroegere tijden behoorlijk aanwezig, maar de laatste jaren bleek de behoefte minder. Het heeft ook te maken met de huidige tijd en de manier waarop het amateurtheater is ingericht. Nog steeds wordt er volop gerepeteerd met prachtige voorstellingen welke eruit voortvloeien maar dat blijkt ook goed zonder het ZCA te kunnen. Toch dank aan iedereen voor de jaren van support!